• TMI Tuulikki Takamäki

  Olen Valviran laillistama puheterapeutti, FM, ja valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 1997. Olen työskennellyt puheterapeuttiyrittäjänä vuodesta 1998 Oulussa ja lähikunnissa. Tarjoan yksilöllistä, asiakkaiden voimavaroista ja tarpeista lähtevää laadukasta puheterapiaa niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

 • Erityisosaaminen

  Vahvaa osaamisaluettani on erityisesti äännevirheiden, viivästyneen puheen- ja kielenkehityksen, kehityksellisen kielihäiriön, dyspraksian,
  kehitysvammaan liittyvien puheen- ja kielenkehityksen häiriöiden,
  lukivaikeuksien, autismin kirjon ja aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutus.

 • Toiminnan tavoitteet

  Toiminnan tavoitteena on edistää asiakkaan puhetta, kieltä ja kommunikaatiotaitoja sekä toimintakykyä arjessa. Haluan myös toimia tukea antavana ja tietoa lisäävänä yhteistyökumppanina niin asiakkaalle kuin hänen lähipiirilleen. Laadukkaalla ja oikein suunnatulla puheterapialla autetaan asiakasta toteuttamaan omia elämäntavoitteitaan, osallistumaan ja ylläpitämään toimintakykyään sekä elämänhallintaansa, kun ne ovat puhehäiriön vuoksi uhattuina. Yli kahdenkymmenen vuoden työkokemuksella ja ammattitaidon säännöllisellä kehittämisellä haluan auttaa asiakasta kuntoutumaan, osallistumaan ja parantamaan elämänlaatuaan.

Olen Kelan palveluntuottaja.

Puheterapeutti Tuulikki Takamäki

p. 050-3730599

tuulikki.takamaki@outlook.com

10. Huhti, 2020