Miten asiakkaaksi?

Vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä itse maksavana tai maksusitoumuksella. Maksusitoumus voidaan tehdä esimerkiski OYS:n moniammatillisen työryhmän tai Oulun kaupungin puheterapeuttien jälkeen. Jotkut vakuutusyhtiöt korvaavat lapsen puheterapian sairausvakuutukseen kuuluvana.  Teen tarvittaessa koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä sekä etäpuheterapiaa.

Ajan varaamiseksi ole suoraan yhteydessä minuun. Autan mielelläni puheterapiaprosessin alkuunpääsemisessä ja vastaan muihin asiaan liittyviin kysymyksiin.

Vastaanottotilat

Vastaanottoni sijaitsee Oulun Taka-Nokelassa, osoitteessa Niskantie 10, 2,5 kilometrin päässä keskustasta. Paikoitustila on vastaanoton välittömässä läheisyydessä. Tilavassa huoneessa on toimintaympäristöä niin lapsi- kuin aikuisasiakkaita varten. Tilojen yhteydessä on myös odotustilat. 

Pitkän ammatinharjoittajana toimimisen myötä puheen ja kielen kuntoutusmateriaali on karttunut niin aikuisille kuin lapsille. Lasta leikkimään aktivoivien lelujen ja kirjojen lisäksi välineistönä on erityisiä oppimispelejä ja kuuntelumateriaalia auditiiviseen harjoitteluun sekä varta vasten kielen harjoitteluun kehitettyä kuvamateriaalia opetusmateriaalia myyvistä yrityksistä. Yksilöllistä terapiamateriaalia valmistetaan jatkuvasti luovasti ja kestävästi.

Asiakkaan turvallisuudesta huolehditaan pitämällä yllä potilasvahinkovakuutusta ja toiminnan vastuuvakuutusta sekä tarkistamalla toimitilojen turvallisuusohjeet sekä palo- ja pelastussuunnitelma, sekä niihin liittyvien turvavarusteiden ja ensiapuvälineistön asianmukaisuus vuosittain Pelastuslain (379/2011) mukaan. Puheterapeutti on suorittanut Suomen Punaisen Ristin EA1- koulutuksen ja ylläpitää ensiaputaitoaan hätäensiapu- ja kertauskursseilla.