Puheterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa kieli- tai puhehäiriöistä lasta, nuorta tai aikuista poistamalla, lieventämällä ja ehkäisemällä kielen ja puheen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ongelmia. Puheterapiassa kuntoutetaan myös nielemistoimintoja sekä äänentuottoa.  

Puheterapia on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja menetelmät perustuvat vakiintuneeseen ja kokemusperäisesti perusteltuun  Suomen Puheterapeuttiliiton ja Kuntaliiton laatimaan "Hyvän puheterapiapalvelun" -malliin sekä nojaa Kelan asiakkaiden kohdalla Kelan avoterapiastandardiin ja tieteelliseen vaikuttavuustietoon, kuten kehityksellisen kielihäiriön käypähoitosuositukseen (KKRL 10§ ja hallituksen esitys 3/2005). Kuntoutus on vuorovaikutteista ja siinä hyödynnetään yhteistyössä syntynyttä laajaa asiantuntijuutta. Yhteistyössä merkittävänä kumppanina toimii asiakkaan lähiverkosto, jotta kuntoutus nivoutuu asiakkaan arkeen. (Kelan avoterapiastandardi, vaikeavammaisten avoterapiat 1.1.2015 alkaen). 

Olennainen osa puheterapiaa on yhteistyö asiakkaan, perheen, lähiyhteisön ja puheterapeutin välillä. Puheterapiassa kartoitetaan asiakkaan tarpeet, hänen vahvuutensa ja mahdollisuutensa, sekä ollaan vuorovaikutteisessa ja dialogisessa yhteistyössä. Puheterapiassa laaditaan yhteistyössä läheisten kanssa puheterapiasuunnitelma. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä. Puheterapian kesto ja käytetyt menetelmät määräytyvät yksilöllisesti.

 

Mistä  hyvä puheterapia on tehty?

  • Asiakkaiden arvostamisesta 
  • Yhdessä arvioiduista ja sovituista toimintatavoista
  • Innostuksen kipinästä ja luovasta yhteistyöstä
  • Haluttujen tulosten saavuttamisesta
  • Arjen iloista ja suruista
  • Hyvästä mielestä ja rakkaudesta omaan työhön!